HonyConPoland

Written by Aurora

}

Published on April 1, 2022

Aprilfools: PonyCon Holland is relocating to Poland

PonyCon Holland przenosi się do Polski!

After months of careful consideration, we’ve decided to organize PonyCon Holland in Warsaw instead of our previous venue in Zeist.
Po wielu miesiącach spędzonych na starannych rozważaniach, podjęliśmy decyzję, żeby zorganizować PonyCon Holland w Warszawie, zamiast w poprzedniej lokalizacji w Zeist.

PonyCon Holland is a cultural event (according to the lady on the phone of the Dutch tax authority) and we’ve basically exhausted everything you could call Dutch culture. So to keep our status as a cultural event we had no choice but to move the event to a country with a much richer culture: Poland.
PonyCon Holland to impreza kulturowa (a raczej tak nazwała to pani z Holenderskiego urzędu podatków) i szczerze mówiąc jesteśmy już przemęczeni wszystkim, co nazwać można duńską kulturą. Więc, żeby zachować status konwentu jako imprezy kulturowej, nie mieliśmy innego wyboru, aniżeli wybrać kraj ze znacznie bogatszą kulturą: Polskę. 

Poland also hasn’t had an MLP convention for quite some time and we think they should get some more love from the European brony community.
Już od dawna w Polsce nie było żadnego większego konwentu MLP i myślimy, że Europejska społeczność bronies powinna obdarzyć ich większą miłością. 

Another very important reason for us to move the event to Poland is that they have better and cheaper alcohol than the Netherlands. During the party on the Saturday eve of the 2021 edition of PonyCon Holland, a big group of Bronies almost went bankrupt while they were enjoying their cider. Luckily a financial disaster was averted because our venue ran out of cider and no one is willing to go bankrupt for Heineken.
Innym, bardzo ważnym powodem dla którego przenosimy się do Polski jest to, że w Polsce mają o wiele lepsze, a jednocześnie tańsze alkohole, niż te w Holandii. W czasie imprezy Saturday Eve podczas PonyCon Holland w 2021 roku duża grupka bronies prawie zbankrutowała podczas rozkoszowania się naszym cydrem. Na szczęście finansowa katastrofa została zażegnana gdy skończył nam się miejscowy cydr, a nikt nie chciał świadomie wydawać oszczędności swojego życia na Heinekena.

We’ve also had quite enough stroopwafels by now. It was fun at first, but the stroop is now continuously dripping out of the noses of some of our team members. We’ve looked it up on Google, and apparently, that’s not very healthy. Poland doesn’t have so many stroopwafels, so maybe we’ll recover from the stroopwafel overdose.
Ponadto przejadły nam się stroopwafle. Na początku było fajnie, ale teraz paru osobom z teamu ten syrop dosłownie uszami wychodzi. Wygooglaliśmy to i tak trochę, nie jest to zbytnio zdrowe. W Polsce nie ma za dużo stroopwafli, więc może taki odwyk dobrze nam zrobi.

Tickets and hotel bookings will automatically be translated to Polish in the following weeks.
Bilety oraz rezerwacje hotelowe zostaną przetłumaczone na Polski w ciągu najbliższych tygodni.

If you happen to have any questions about our move to Poland, please email us at aprilfools@ponyconholland.com
Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie naszej przeprowadzki do Polski, skontaktujcie się z nami przez meila aprilfools@ponyconholland.com

You may also like:

Guest Announcement: AssasinMonkey

Guest Announcement: AssasinMonkey

AssassinMonkey’s art is well known throughout the community. Over 10 years of experience making My Little Pony fanart, he continues to bring you ponies in the highest fine art quality. With hundreds of existing paintings, no end in sight, and a purpose to keep sharing...

Guest Announcement: FlitterKriz

Guest Announcement: FlitterKriz

Some of you remember FlitterKriz from last year's PonyCon Holland, and this year she is back! Back with a panel about how to start with voice acting for the ones who have never tried before, some tips on equipment, how to do and don'ts and maybe even a few can try to...

Guest of Honour Announcement:  Thom Zahler

Guest of Honour Announcement: Thom Zahler

Thom Zahler is a northeast Ohio-based comic book artist and writer. He's particularly known for his romantic comedy comics. In 2006, he debuted Love and Capes, the superhero romantic comedy about the adventures in love of an ordinary bookstore owner and her accountant...